Facebook Youtube
Muži Žáci Přípravka Ženy
       
     

Historie

 • první fotbalové hřiště se začalo budovat v létě r. 1930 na Lacinově
 • na jaře 1931 byla hrací plocha natolik vybudována, že se mohlo začít hrát
 • téhož roku zahájilo fotbalové mužstvo svou činnost pod hlavičkou SK Veřovice, byl sestaven první výbor klubu v čele s Viktorem Pítrem
 • v roce 1933 je mužstvo SK Veřovice zařazeno do III.B třídy Slezské fotbalové župy, hřiště se přestěhovalo na Kučerovo, protože to původní nevyhovovalo malými rozměry
 • na fotbal v tehdejší době chodilo ve Veřovicích 400 až 500 diváků
 • nástup fašismu, zhoršení životních podmínek a nedostatek finančních prostředků měl za následek rozpuštění klubu v roce 1936
 • fotbal se začíná znovu hrát od roku 1940 na orelském hřišti u kostela
 • od roku 1941 byl pronajat pozemek na Večeřákově za štramberskou tratí, zde začíná naše mužstvo opět hrát pod hlavičkou SK Veřovice
 • 17.7. 1943 byl zvolen na valné hromadě v hostinci u Večeřáka nový výbor v čele s novým předsedou Jindřichem Kociánem, ve výboru pracovalo 15 členů, 3 ve sboru samaritánů a ve sboru výběrčích 10 členů
 • od roku 1946 je předsedou klubu František Rára
 • velmi významné byly fotbalové zápasy se sousedním Mořkovem, na derby v roce 1947 na Veřovskou pouť přišlo 1 200 diváků
 • v únoru 1948 dochází ke sjednocení tělovýchovy, klub začíná hrát pod hlavičkou TJ Sokol Veřovice
 • v roce 1953 bylo dobudováno nové hřiště na Hyklově, na kterém se hraje doposud
 • v roce 1956 se utváří nový výbor v čele s Františkem Jeřábkem, na trenérské lavičce se objevuje nejslavnější trenér naší fotbalové historie Alois Sedláček
 • k největším úspěchům našeho fotbalu patří postup do I.A třídy v letech 1961 a 1971, mezi těmito lety hraje naše mužstvo vesměs I.B třídu, toto období patří k nejúspěšnějším v naší fotbalové historii
 • od roku 1972 do roku 1981 hraje náš klub okresní soutěže, předsedou klubu je Zdeněk Hajda
 • dorost byl založen v roce 1944, po celou dobu hraje střídavě v okresních a krajských soutěžích
 • žákovské družstvo bylo založeno v roce 1946, největšího úspěchu dosáhlo v letech 1976-77, kdy postoupilo do krajského přeboru
 • družstvo benjamínků bylo založeno v roce 1978
 • v roce 1981 na výroční schůzi u příležitosti oslav 50 let fotbalu ve Veřovicích byla za přítomnosti delegace z Lampertswalde (Německo) zahájena družební spolupráce, která trvá dodnes, vznikla mnohá mezinárodní přátelství, rodiny i jednotlivci obou klubů se vzájemně navštěvují, každé dva roky se hrají při vzájemných návštěvách přátelská utkání starých pánů a A-mužstev, spolupráce trvá dodnes
 • v roce 1985 bylo za obětavého přístupu funkcionářů a pomoci MNV Veřovice dokončeno přebudování současného hřiště ze škvárové na travnatou plochu
 • v roce 1990 vzniká odtržením od TJ Sokol samostatný subjekt – občanské sdružení AFC Veřovice o.s., předsedou klubu byl na valné hromadě zvolen Ing. Břetislav Piterák
 • v devadesátých letech hrají naše družstva v okresních soutěžích
 • velkým úspěchem našeho fotbalu byl postup žáků do krajské soutěže v sezóně 2001/2002, postup dorostu do krajské soutěže v sezóně 2002/2003 a postup A-mužstva do okresního přeboru v sezóně 2002/2003
 • v letech 2003 až 2005 za vydatné pomoci Obce Veřovice byla provedena rekonstrukce fotbalových kabin, úprava okolí a přístupových cest, vedle hlavní hrací plochy bylo upraveno a rekonstruováno tréninkové škvárové hřiště, velmi významné bylo vybudování umělého zavlažování
 • v současné době má fotbalový klub v soutěžích 5 týmů – muže "A" (krajské soutěže), muže "B", dorost, žáky, (všichni v okresních soutěžích) a dívčí jedenáctku, která hraje prvním rokem II. ligu v rámci Moravskoslezského kraje
 • současný výbor má 7 členů, předsedou klubu je Martin Fojtík, v současnosti má klub 220 členů
 • fotbal ve Veřovicích patří v dnešní době k významnému společenskému a sportovnímu způsobu vyžití našich občanů, na některých utkáních se návštěvy pohybují i okolo 200 diváků, a to díky obětavé práci našich trenérů, funkcionářů a ostatních členů klubu
 • k 1. 12. 2015 má klub 125 členů